Vật tư xây dựng

8 Trách nhiệm của Giám đốc Dự án Xây dựng

Sự thi công người quản lý, còn được gọi là người quản lý dự án xây dựng, giám sát và phân bổ nguồn lực cho các dự án xây dựng khác nhau. Một nhà quản lý dự án xây dựng giỏi có kỹ năng về cả kỹ năng kỹ thuật cần thiết cho công việc và trong việc lãnh đạo và chỉ đạo nhóm của họ. Trách nhiệm của người quản lý dự án xây dựng là những gì hướng dẫn một dự án thành công. Các dự án có thể khác nhau, từ các tòa nhà dân cư, thương mại và công nghiệp đến cầu và các tòa nhà chọc trời.

Các nhà quản lý dự án xây dựng giám sát tất cả các khía cạnh của quá trình xây dựng, làm việc chặt chẽ với các kỹ sư và kiến ​​trúc sư để phát triển kế hoạch, thiết lập thời gian biểu và xác định chi phí lao động và vật liệu. Họ chịu trách nhiệm đảm bảo dự án được hoàn thành đúng ngân sách và trong phạm vi. Họ cũng thuê và quản lý các nhà thầu phụ và nhân viên, thu thập giấy phép và đảm bảo tất cả các khía cạnh của dự án đều phù hợp với quy tắc. Các trách nhiệm chính của người quản lý dự án xây dựng là lập kế hoạch tổng thể dự án, phân phối nguồn lực, quản lý thời gian, quản lý rủi ro, tạo điểm chuẩn, quản lý ngân sách, nhân viên quản lý và quản lý mối quan hệ với các bên liên quan chính.

Lập kế hoạch

Người quản lý xây dựng cần đảm bảo rằng tất cả các công việc được thực hiện đúng thời hạn và trong ngân sách dự kiến. Họ cũng cần đảm bảo rằng dự án xây dựng tuân thủ các quy chuẩn xây dựng hiện hành cũng như bất kỳ yêu cầu pháp lý hoặc quy định nào khác. Người quản lý dự án xây dựng phải lập kế hoạch cẩn thận cho từng giai đoạn của dự án để đảm bảo hoàn thành thành công. Họ phát triển các kế hoạch dự án chi tiết và có thể sử dụng chúng làm tiêu chuẩn để theo dõi tiến độ tổng thể.

Lập kế hoạch một dự án xây dựng là một trong những nhiệm vụ của người quản lý dự án xây dựng. Họ phải phát triển một kế hoạch dự án toàn diện, theo dõi tiến độ của kế hoạch này và giao tiếp hiệu quả kế hoạch với nhân viên và khách hàng. Nếu không có kế hoạch hành động chi tiết, dự án sẽ không được hoàn thành một cách hiệu quả và do đó có thể bị chậm trễ và các vấn đề về ngân sách.

Trong bất kỳ công việc nào, việc tạo và tuân theo một kế hoạch giúp việc hoàn thành dự án trở nên dễ dàng hơn và giảm lượng thời gian lãng phí. Người quản lý xây dựng càng giỏi lập kế hoạch dự án, thì việc phân phối dự án xây dựng sẽ diễn ra suôn sẻ hơn.

Tạo điểm chuẩn

Tạo điểm chuẩn là một phần thiết yếu của nhiệm vụ quản lý dự án xây dựng và rất tương tự như lập kế hoạch cho một dự án xây dựng. Điểm chuẩn là các điểm kiểm tra trong quá trình xây dựng dự án được sử dụng để đánh giá và xác định tình trạng của dự án. Việc đo điểm chuẩn là rất quan trọng đối với người quản lý dự án xây dựng để luôn nhận thức được tình trạng và tiến độ của dự án.

Điểm chuẩn rất hữu ích để đo lường hiệu suất của dự án trong suốt vòng đời của dự án. Chúng được sử dụng để ước tính tiến trình, ngân sách và hiệu quả của tiến độ dự án. Nếu không có điểm chuẩn, người quản lý dự án xây dựng có thể khó hiểu chính xác vị trí chính xác trong tiến độ thời gian của dự án hiện tại và việc phân bổ ngân sách đang tiến triển như thế nào.

Quản lý thời gian

Một nhà quản lý dự án xây dựng thành công cũng có kỹ năng quản lý thời gian. Để một dự án được giao đúng thời hạn, người quản lý dự án phải có khả năng thiết lập một mốc thời gian thực tế và luôn đáp ứng các tiêu chuẩn trong đó.

Người quản lý dự án phải có khả năng ước tính thời gian của từng bước của dự án để ngăn ngừa sự chậm trễ do lỗi của con người. Họ phải phát triển, duy trì, đánh giá và điều chỉnh lại một lịch trình khi cần thiết để đảm bảo giao dự án cuối cùng kịp thời. Sử dụng ứng dụng thời gian có thể giúp các nhà quản lý dự án xây dựng quản lý thời gian dễ dàng hơn.

Quản lý rủi ro

Một vai trò chính khác của các nhà quản lý dự án xây dựng là thực hiện quản lý rủi ro . Quản lý rủi ro bao gồm việc xác định và ứng phó với các vấn đề tiềm ẩn trong suốt vòng đời của dự án để giảm thiểu các tác động tiêu cực tiềm ẩn và giúp đảm bảo an toàn cho người lao động. Quản lý rủi ro nội bộ có thể bao gồm các vấn đề như cam kết lập lịch trình không thực tế và thiết kế quy hoạch kém, trong khi quản lý rủi ro bên ngoài thường giải quyết các yêu cầu quy định không lường trước và các thảm họa thiên nhiên như bão hoặc động đất.

Nhiều nhà quản lý dự án xây dựng lập ra một kế hoạch dự phòng để có cách tiếp cận chủ động để quản lý rủi ro thay vì phản ứng. Họ cũng giám sát công nhân của mình và cung cấp hỗ trợ khi cần thiết, đồng thời chịu trách nhiệm đảm bảo rằng dự án tuân thủ các tiêu chuẩn về sức khỏe và an toàn và phải báo cáo các vấn đề khi chúng xảy ra. Người quản lý dự án kết hợp quản lý rủi ro trong kế hoạch tổng thể của họ thường hiệu quả hơn và có thể thực hiện dự án cuối cùng trong các thông số kỹ thuật đã đặt ra.

Phân phối nguồn lực

Mọi dự án xây dựng đều yêu cầu kỹ năng mua sắm và phân bổ nguồn lực một cách hiệu quả. Một trong những nhiệm vụ của người quản lý dự án xây dựng là phân bổ các nguồn lực này và đảm bảo rằng không có sự thiếu hụt. Người quản lý dự án xây dựng phải hiểu những vật liệu cần thiết và đảm bảo rằng có đủ để hoàn thành công việc.

Người quản lý dự án phải có khả năng quản lý bất kỳ thay đổi nào được thực hiện đối với phạm vi dự án và điều chỉnh kế hoạch tổng thể để thích ứng với những thay đổi này. Những thay đổi này thường xuất phát từ những trường hợp không lường trước được và yêu cầu người quản lý dự án phải phân phối lại các nguồn lực của dự án một cách hiệu quả.

Người quản lý dự án xây dựng không đảm bảo chính xác sự sẵn có và phân bổ nguồn lực có thể gây ra sự chậm trễ tổng thể của dự án. Trong khi sự chậm trễ đôi khi là không thể tránh khỏi, sự chậm trễ do các nhà quản lý dự án xây dựng ra quyết định kém có thể làm tổn hại đến ngân sách và lãng phí nguồn lực của công ty. Khả năng phân phối hiệu quả các nguồn lực giúp các nhà quản lý dự án xây dựng tránh được những vấn đề như vậy và giúp đảm bảo sự phát triển thành công của dự án.

Quản lý Ngân sách

Một dự án xây dựng không thể bắt đầu nếu không có ngân sách thích hợp. Một nhiệm vụ chính khác của người quản lý dự án xây dựng là quản lý kế hoạch tài chính và đánh giá nhất quán ngân sách dự án. Để tránh vượt quá ngân sách của một dự án, người quản lý dự án phải liên tục theo dõi chi tiêu và dự báo những thay đổi đối với ngân sách. Họ phải thông báo cho nhóm của mình về các dự báo, theo dõi ngân sách và chuẩn bị cho các chi phí ngoài kế hoạch. Người quản lý dự án xây dựng càng chuẩn bị kỹ càng thì họ càng ít phải lo lắng về vấn đề này.

Quản lý và giao tiếp với nhân viên

Tuyển dụng và quản lý nhân viên là một phần quan trọng của trách nhiệm quản lý dự án xây dựng. Họ không thể mong đợi người lao động của họ biết phải làm gì nếu không có sự giao tiếp rõ ràng và ngắn gọn. Người quản lý dự án xây dựng thành công có thể ủy quyền các nhiệm vụ dự án cho nhân viên dựa trên bộ kỹ năng cá nhân và mục tiêu tổng thể của dự án.

Người quản lý dự án cần thông báo nhất quán cho nhân viên về các chi tiết của dự án và đánh giá hiệu quả của kế hoạch dự án với nhân viên. Để một dự án được hoàn thành đúng thời hạn và trong phạm vi, cần có sự giao tiếp hiệu quả giữa công nhân và người quản lý dự án.

Nếu người quản lý dự án không có khả năng giao tiếp hiệu quả với nhân viên, dự án có thể có mục tiêu không rõ ràng, phân bổ nguồn lực không hiệu quả và chất lượng sản phẩm kém. Một người quản lý dự án giỏi có thể thúc đẩy và chỉ đạo nhóm của họ để đảm bảo thực hiện một dự án thành công.

Quản lý mối quan hệ với các bên liên quan chính

Trong khi giao tiếp nội bộ giữa người lao động và người quản lý dự án là cần thiết, thông tin liên lạc bên ngoài với các bên liên quan chính cũng rất quan trọng. Trách nhiệm của người quản lý dự án xây dựng cũng liên quan đến việc thông báo về tiến độ và sức khỏe của dự án với các bên liên quan và khách hàng chính.

Bằng cách phối hợp các nguồn lực nội bộ với các nhà cung cấp bên ngoài, người quản lý dự án có thể giúp thực hiện một dự án hiệu quả hơn. Họ cũng phải duy trì mối quan hệ với các nguồn của bên thứ ba, chẳng hạn như các nhà thầu phụ, để đảm bảo rằng họ có sẵn các nguồn lực để hoàn thành một dự án.

Kết luận

Mặc dù các nhà quản lý dự án xây dựng có thể đảm nhiệm một số vai trò khác nhau trong từng dự án cụ thể, nhưng trách nhiệm của họ là chính để thành công trong một dự án xây dựng. Một nhà quản lý dự án xây dựng giúp các nhân viên làm việc hiệu quả với nhau để tạo ra sản phẩm cuối cùng tuyệt vời. Người quản lý là người lãnh đạo dự án, nhưng không có nghĩa đó là công việc có thể được thực hiện một mình. Thông qua làm việc theo nhóm, giao tiếp, quản lý ngân sách, quản lý nguồn lực và lập kế hoạch phù hợp, một dự án có thể thành công hơn cả thành công. Trong kinh doanh xây dựng cần có một tinh thần đồng đội tuyệt vời để làm nên một điều gì đó tuyệt vời, nhưng cũng cần một người quản lý tuyệt vời để hướng mọi người đến một dự án thành công.

Back to top button