Interier materials

การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในสถานที่ก่อสร้างหมายถึงผลผลิตที่ดีขึ้น

อุตสาหกรรมการก่อสร้างทำกำไรหรือขาดทุนตามการมองเห็นงานที่ทำในไซต์งาน ในแง่นี้ บุคคลควรมีความสามารถในการรับมุมมองที่ชัดเจนและครบถ้วนเกี่ยวกับความคืบหน้าของงานที่ไซต์งานเทียบกับแผนโครงการ ซึ่งทำได้โดยทำให้ทีมเชื่อมต่อและมีส่วนร่วมเพื่อการทำงานที่ดีขึ้นและการส่งมอบโครงการที่ประสบความสำเร็จ การเชื่อมต่อระหว่างพนักงานและพนักงานมีความเข้มแข็งด้วยระบบการสื่อสารที่เหมาะสมและไร้ที่ติ การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพระหว่างสมาชิกในทีมช่วยให้เราเป็นเจ้าของงานของตนได้ และด้วยเหตุนี้จึงช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของแต่ละคน การสื่อสารที่ดีในพื้นที่ก่อสร้างช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพกิจกรรมในกำหนดการของโครงการได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยปรับปรุงความสัมพันธ์ในการทำงานระหว่างผู้รับเหมาและผู้รับเหมาช่วง บทความนี้แสดงสาเหตุของความล้มเหลวในการสื่อสารในสถานที่ก่อสร้างและวิธีการใช้กลไกการสื่อสารที่ดีระหว่างพนักงาน ต้องสังเกตว่าเครื่องมือที่แสดงด้านล่างไม่สามารถใช้งานข้ามคืนได้ ต้องเลือกเครื่องมือที่ดีที่สุดตามประเภทของกิจกรรมที่เกิดขึ้นในสถานที่ก่อสร้างเพื่อให้แน่ใจว่าสามารถควบคุมโครงการได้ดียิ่งขึ้น เครื่องมือสื่อสารและการวางแผนที่จำเป็นสำหรับโครงการขนาดเล็กและโครงการที่ซับซ้อนแตกต่างกัน สารบัญ: ทำไมการสื่อสารถึงล้มเหลวในไซต์ก่อสร้าง? ด้านบน 10 ทักษะและวิธีการสื่อสารสำหรับสถานที่ก่อสร้าง1. จ้างห่วงโซ่การสื่อสารที่เป็นทางการ2 การสื่อสารข้อความที่ชัดเจนและรัดกุมในเวลาที่เหมาะสม3. การสร้างแพลตฟอร์มที่เหมาะสมสำหรับข้อความ4 เปิดรับเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ5. ดำเนินการเอกสารที่สมบูรณ์ของงาน6. มาตรฐานของกระบวนการซ้ำๆ7. ส่งเสริมการสื่อสารแบบเปิด8. การฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับกระบวนการและอุปกรณ์ใหม่9. รักษาการตรวจสอบคุณภาพการสื่อสาร 10 พยายามเป็นผู้ฟังที่ดี บทสรุปคำถามที่พบบ่อย เหตุใดการสื่อสารจึงล้มเหลวในไซต์ก่อสร้าง สาเหตุที่พบบ่อยที่สุดที่ทำให้การสื่อสารล้มเหลวในไซต์ก่อสร้างคือความขัดแย้งระหว่างบุคคลและการสื่อสารที่ผิดพลาด แม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อย แต่ก็อาจส่งผลเสียต่อความสมบูรณ์ของโครงการและผลกำไร ปัญหาเฉพาะบางประการที่นำไปสู่ความล้มเหลวในการสื่อสาร ได้แก่ การขาดความเคารพและความซื่อสัตย์สุจริตความเข้าใจผิดขาดทักษะการฟัง ผลที่ตามมาที่สำคัญของปัญหาดังกล่าวในการสื่อสารคือ: สภาพแวดล้อมการทำงานที่เครียด พนักงานไม่ทราบว่าจะหาข้อมูลเกี่ยวกับความสำเร็จของงานได้จากที่ใด เนื่องจากความไม่พอใจอย่างมากเกี่ยวกับวิธีการที่บริษัทปฏิบัติต่อพวกเขา การสื่อสารที่ผิดพลาดในโครงการก่อสร้างไม่เพียงแต่จะไม่สะดวกเท่านั้น แต่ยังทำให้เกิดความสูญเสียครั้งใหญ่อีกด้วย จากการศึกษาที่ดำเนินการโดย FMI Corp ใน 80 พบว่าการสื่อสารผิดพลาดมีค่าใช้จ่าย $

ล้านต่อปี สาเหตุเกิดจากความล่าช้าของโครงการเนื่องจากใช้เวลาในการค้นหาข้อมูลโครงการและการแก้ไขข้อขัดแย้งในไซต์ก่อสร้างโดยไม่จำเป็น 10 ทักษะและวิธีการสื่อสารสำหรับสถานที่ก่อสร้าง ใช้ห่วงโซ่การสื่อสารที่เป็นทางการ การสื่อสารข้อความที่ชัดเจนและรัดกุมในเวลาที่เหมาะสม สร้างแพลตฟอร์มที่เหมาะสมสำหรับการส่งข้อความ ใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการสื่อสารที่ดีดำเนินการเอกสารที่สมบูรณ์ของงาน กระบวนการซ้ำๆ ส่งเสริมการสื่อสารแบบเปิด – อยู่ในเชิงบวกและโปร่งใส การฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับกระบวนการและอุปกรณ์ใหม่ รักษาการตรวจสอบคุณภาพของการสื่อสาร พยายามเป็นผู้ฟังที่ดี 1. ใช้ห่วงโซ่การสื่อสารที่เป็นทางการ ห่วงโซ่การสื่อสารที่เป็นทางการช่วยนำข้อมูลที่ถูกต้องไปยังผู้ที่เหมาะสมทางด้านขวา เวลา. จึงเป็นรากฐานของโครงการก่อสร้างที่ประสบความสำเร็จ วัตถุประสงค์ของการสื่อสารอย่างเป็นทางการช่วยให้สมาชิกทุกคนมีจุดติดต่อ สำหรับโครงการส่วนใหญ่ หัวหน้าโครงการเป็นจุดติดต่อหลักสำหรับการปรับปรุงโครงการ หัวหน้าโครงการช่วยทีมบันทึกการสื่อสารทั้งหมดที่เกิดขึ้นระหว่างโครงการก่อสร้าง นอกจากนี้ เขายังแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่ปลอดภัยและดีที่สุดสำหรับงานเฉพาะ 2. การสื่อสารข้อความที่ชัดเจนและรัดกุมในเวลาที่เหมาะสม การส่งข้อความอย่างรวดเร็วและตรงประเด็นไปยังสมาชิกและเพื่อนร่วมงานเป็นสิ่งสำคัญเสมอ พยายามใช้ภาษาฆราวาสในขณะที่พูดคุยกับเพื่อนร่วมงาน เนื่องจากพวกเขาอาจไม่เชี่ยวชาญด้านเทคนิค เช่น รหัสอาคารและใบอนุญาต สถานที่ก่อสร้างเป็นสภาพแวดล้อมที่สำคัญซึ่งมีความเป็นไปได้สูงที่จะรบกวนสมาธิ อนุญาตให้พนักงานทำซ้ำข้อมูลที่เข้าใจจากผู้พูดเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาได้รับรายละเอียดที่อธิบายอย่างชัดเจน ความคิดริเริ่มในการถ่ายทอดข้อความไปยังคนงานอย่างมีประสิทธิภาพสามารถช่วยในการทำงานที่ราบรื่นของโครงการ ให้สมาชิกในทีมถามคำถามหรือขอคำชี้แจงเกี่ยวกับงานหากไม่เข้าใจ ติดตามข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับกิจกรรมด้านความปลอดภัยเสมอ เนื่องจากเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในทุกไซต์งาน 3. การสร้างแพลตฟอร์มที่เหมาะสมสำหรับข้อความ แพลตฟอร์มที่เหมาะสมสำหรับการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพจะถูกเลือกโดยพิจารณาจากเป้าหมายสุดท้ายและความซับซ้อนของข้อความ ในบางสถานการณ์ อีเมลก็เพียงพอแล้ว แต่ในกรณีอื่นๆ การประชุมแบบเห็นหน้ากันก็เหมาะ เมื่อข้อความยาวเกินสามย่อหน้าขึ้นไป จะเป็นการดีกว่าที่จะโทรหรือประชุมแบบเห็นหน้ากัน 4. โอบรับเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เทคโนโลยีการก่อสร้างกำลังปรับปรุงอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องในทุกด้าน มีอิทธิพลอย่างมากในการพัฒนาการสื่อสารที่ดีภายในอุตสาหกรรม ตัวอย่างของเทคโนโลยีการก่อสร้างที่ช่วยปรับปรุงการสื่อสารในอุตสาหกรรมการก่อสร้างมีดังนี้ โดรนจะใช้เพื่อทำแผนที่และตรวจสอบไซต์โครงการภายในเวลาอันสั้น ซอฟต์แวร์การสร้างแบบจำลองข้อมูลอาคาร (BIM) ช่วยปรับปรุงการสื่อสารภายในอุตสาหกรรมการก่อสร้างโดยผสมผสานเทคโนโลยีการสร้างแบบจำลอง 3 มิติ เพื่อให้การอัปเดตความคืบหน้าของโครงการแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนอกสถานที่ได้ทันที เทคโนโลยีสวมใส่ได้สำหรับ ลูกเรือเพื่อบันทึกกิจกรรมและติดตามตำแหน่งของคนงานไซต์ ดังนั้นจึงแนะนำให้ลงทุนในเทคโนโลยีที่สามารถสื่อสารข้อมูลอัปเดตที่สำคัญเกี่ยวกับสถานที่ก่อสร้างได้ ข้อกำหนดสำคัญประการหนึ่งคือการมีแผนสำรองหากเทคโนโลยีใดล้มเหลว แอพก่อสร้างบางตัวยังใช้เพื่อปรับปรุงการสื่อสารและเอกสารของโครงการเพื่อมอบหมายงาน รายงาน และการจดบันทึก ตัวอย่างบางส่วน ได้แก่ Procore, Bridgit, e-builder และ JobFlex 5. ดำเนินการเอกสารที่สมบูรณ์ของงาน เอกสารของทุกกระบวนการและกิจกรรมที่เกิดขึ้นที่ไซต์ก่อสร้างเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จ ช่วยเพิ่มความโปร่งใสและความรับผิดชอบ ซึ่งบังคับให้ผู้รับเหมาหรือผู้รับเหมาช่วงต้องเป็นเจ้าของในการปฏิบัติงาน เป็นแหล่งพิสูจน์ที่สำคัญอย่างหนึ่งเมื่อมีข้อพิพาทเกิดขึ้นในสถานที่ก่อสร้าง 6. มาตรฐานของกระบวนการที่ทำซ้ำ โครงการก่อสร้างส่วนใหญ่แตกต่างกันไปตามขนาด งบประมาณ และวัตถุประสงค์ แต่กระบวนการที่ตามมาคือ % เหมือนกัน ดังนั้น หากองค์กรกำหนดวิธีการทำงานในไซต์ทั้งหมดให้เป็นมาตรฐาน ก็จะป้องกันข้อผิดพลาดและความกดดันจากการทำงานได้มาก มาตรฐานช่วยในการระบุปัญหาที่สำคัญในระยะเริ่มต้น 7. ส่งเสริมการสื่อสารแบบเปิด ทักษะการสื่อสารที่ดีนั้นไร้ประโยชน์หากสมาชิกในทีมไม่สะดวกที่จะสื่อสารปัญหากับเจ้านายของตน เป็นความรับผิดชอบของผู้จัดการหรือผู้บังคับบัญชาในการส่งเสริมการสื่อสารที่เปิดกว้างทั้งในสภาพการทำงานที่ดีและแย่ลง การสื่อสารแบบเปิดกว้างทำให้สมาชิกที่ทำงานเห็นคุณค่า รับฟัง และพึงพอใจ ซึ่งช่วยให้พวกเขาสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันทีที่เกิดขึ้น โปร่งใสและคิดบวกตลอดการสื่อสาร พยายามละเว้นจากการสนทนาเสมอ ชื่นชมผลงานเมื่อพวกเขาสมควรได้รับและปล่อยให้พวกเขาให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวคิดใหม่ ๆ ซึ่งจะช่วยสร้างทีมที่แข็งแรง ผู้รับผิดชอบต้องพยายามไม่ไปทะเลาะวิวาทกับคนงานด้วยความโกรธ เหตุการณ์ดังกล่าวกีดกันคนงานจากการชี้ประเด็นสำคัญด้วยความกลัว 8. การฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับกระบวนการและอุปกรณ์ใหม่ การฝึกอบรมพนักงานและคนงานในช่วงเวลาที่กำหนดสามารถรับรองความปลอดภัยและประสิทธิภาพในที่ทำงาน ผู้จัดการฝ่ายก่อสร้างต้องรับผิดชอบในการปรับปรุงและทบทวนเทคโนโลยีและวิธีการทำงานใหม่ การฝึกอบรมจะตามมาด้วยผู้จัดการที่ทำงานเฉพาะ เพื่อรับแนวคิดสั้น ๆ เกี่ยวกับลักษณะเฉพาะของการทำงานของทีมของพวกเขา 9. ดูแลรักษาการตรวจสอบคุณภาพของการสื่อสาร การตรวจสอบคุณภาพเป็นสิ่งจำเป็นก่อนเริ่มงานหรือทำการตรวจสอบขั้นสุดท้ายในสถานที่ก่อสร้าง ในทำนองเดียวกัน การตรวจสอบคุณภาพสามารถนำไปใช้กับการสื่อสารของลูกเรือได้เช่นกัน สิ่งนี้ต้องการให้สมาชิกในทีมเก็บรักษาเอกสารการสื่อสารที่เหมาะสมและดำเนินการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ ความถี่ในการสื่อสารวัดจากจำนวนการประชุมหรือความถูกต้องของเอกสารที่ดำเนินการ 10. พยายามเป็นผู้ฟังที่ดี การฟังอย่างกระตือรือร้นและการรับความคิดเห็นของผู้อื่นมีความสำคัญพอๆ กับการสื่อสารข้อความถึงผู้อื่น ผู้ฟังที่ดีมีความสามารถในการจดจ่อและเข้าใจข้อความของผู้พูด ผู้ฟังที่ดีจะตอบกลับข้อความอย่างสุภาพ แนวทางปฏิบัติบางประการในการฟังอย่างกระตือรือร้น ได้แก่ การตั้งคำถามโดยตรงเพื่อรับข้อมูลเฉพาะเจาะจงจากผู้พูด ถอดความประเด็นหลักเพื่ออธิบายสิ่งที่ผู้ฟังเข้าใจ สบตา บทสรุป การสื่อสารที่ชัดเจนและดีที่ไซต์ก่อสร้างเป็นกุญแจสู่ความปลอดภัย ผลผลิต ความคุ้มค่า และคุณภาพของโครงการ การสื่อสารสามารถทำได้ผ่านอีเมล การโทร ข้อความ วิทยุ สัญญาณ การประชุม ป้าย หรือสัญญาณมือ ไม่ว่าจะดำเนินตามรูปแบบการสื่อสารใด ความตั้งใจสุดท้ายคือการพัฒนาวัฒนธรรมการทำงานร่วมกันภายในทีมก่อสร้างและผู้บริหาร คำถามที่พบบ่อย การสื่อสารในการก่อสร้างมีความสำคัญอย่างไร? ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงานและพนักงานโดยการสื่อสารที่เหมาะสมและดี การสื่อสารที่ดีระหว่างสมาชิกในทีมช่วยให้เราเป็นเจ้าของงานของตนได้ และด้วยเหตุนี้จึงปรับปรุงประสิทธิภาพ การสื่อสารที่ดีในสถานที่ก่อสร้างจะช่วยปรับปรุงงบประมาณและกำหนดการของโครงการ นอกจากนี้ยังช่วยปรับปรุงความสัมพันธ์ในการทำงานระหว่างผู้รับเหมาและผู้รับเหมาช่วง ทำไมการสื่อสารล้มเหลวในสถานที่ก่อสร้าง? ประเด็นสำคัญ 3 ประการที่ทำให้การสื่อสารล้มเหลวในไซต์ก่อสร้าง ได้แก่ 1. ขาดความเคารพและซื่อสัตย์ 2. ความเข้าใจผิด 3. ขาดทักษะในการฟัง อ่านเพิ่มเติม Telematics: โซลูชันการจัดการยานพาหนะที่ไม่ซ้ำใครสำหรับภาคการก่อสร้าง จะจัดการซัพพลายเชนด้านการก่อสร้างอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไร เทคโนโลยีสวมใส่ได้ 6 อันดับแรกในสาขาการก่อสร้าง

  • บ้าน
  • วัสดุตกแต่งภายใน
  • Related Articles

    Back to top button