Interier materials

ครม.อุตรดิตถ์เห็นชอบแก้ไขนโยบายเมือง

คณะรัฐมนตรี UP เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาได้มีการแก้ไขแก้ไขใน Integrated Township Policy-

(License Based System) ซึ่งผู้พัฒนาจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการพัฒนาเมืองตามแผนผังผังเมือง ภายใต้นโยบายที่จัดทำขึ้นสำหรับคณะกรรมการการเคหะและการพัฒนา UP และหน่วยงานด้านการพัฒนาเพื่อสนับสนุนการลงทุนภาคเอกชนในโครงการที่อยู่อาศัย ผู้พัฒนาต้องชำระค่าธรรมเนียมการพัฒนาเมืองในขณะที่มีการอนุมัติรายงานโครงการโดยละเอียด (DPR) ภายหลังการแก้ไข ผู้พัฒนาเมืองจะต้องชำระค่าธรรมเนียมตามแผนผังผังเมืองแทนการชำระ ณ เวลาที่มีการเคลียร์ สพป. ในการตัดสินใจอีกครั้ง คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติข้อเสนอในการติดตั้งรูปปั้นของอดีตนายกรัฐมนตรี Atal Bihari Vajpayee ที่ Circuit House ใน Kanpur โดยเสียค่าใช้จ่าย Rs 2335 แสนบาท ข้อเสนอที่จะขยาย Chakiya Marg จาก Mohansarai Deendayal Upadhyay Nagar ซึ่งมีต้นทุน Rs 412 5 crore ก็เคลียร์เช่นกัน เป็นถนนสายหลักที่เชื่อมระหว่าง BHU, DLW, สถานีรถไฟ Varanasi Cantt, สถานีขนส่ง, Sarnath, Chandauli, Azamgarh, Ghazipur และ Gorakhpur นอกจากนี้ ยังได้เคลียร์โครงการ Rs 269 สิบล้านรูปีสำหรับการขยายถนนพาราณสี-ภโดฮี-โกปิกันจ์ คณะรัฐมนตรียังได้เคลียร์การพัฒนาสถานีขนส่ง 23 ภายใต้ UP State Road Transport Corporation ในระยะแรก 17 สถานีขนส่งจะถูกออกแบบ สร้าง การเงิน ดำเนินการ และโอนโมเดล ตามข้อตกลงระหว่างรัฐบาล UP และรัฐมัธยประเทศที่จะอนุญาตให้มีการเคลื่อนย้ายยานพาหนะระหว่างสองรัฐโดยปราศจากความยุ่งยาก มีการตัดสินใจที่จะทำให้บางโซนในเขตจิตรกูตปลอดภาษี กฎนี้มีผลตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 21, 2006 ได้รับการขยายเวลา คณะรัฐมนตรียังได้อนุมัติการยกเว้นอากรแสตมป์มากกว่า Rs 500 สำหรับนักพัฒนาเอกชนที่สร้างหน่วย EWS เป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่อยู่อาศัย ให้ชำระอากรแสตมป์ตามคำสั่งของวันที่ 5 ธันวาคม 412

  • บ้าน
  • วัสดุตกแต่งภายใน
  • Related Articles

    Back to top button