Interier materials

Ramps คืออะไรและจะออกแบบอย่างไร

ทางลาดเป็นทางลาดที่ใช้เพื่อให้เข้าถึงระหว่างระดับแนวตั้งสองระดับ ช่วยอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายเก้าอี้รถเข็น จักรยาน และยานพาหนะล้ออื่นๆ ทางลาดถูกสร้างขึ้นเมื่อต้องเคลื่อนย้ายผู้คนหรือยานพาหนะจำนวนมากจากระดับหนึ่งไปอีกระดับหนึ่ง มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในอาคารสาธารณะ สถานีรถไฟ สนามกีฬา โรงพยาบาล และห้องโถงนิทรรศการ ทางลาดเป็นที่ต้องการอย่างมากสำหรับอาคารทุกหลัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อรองรับผู้ที่ใช้เก้าอี้รถเข็น รูปที่ 1: ทางลาดเหล็กกลางแจ้งแบบเรียบง่าย ข้อกำหนดในการก่อสร้างและขนาดของทางลาดขึ้นอยู่กับมาตรฐานของแต่ละภูมิภาค บทความนี้อธิบายข้อควรพิจารณาในการออกแบบทั่วไปบางประการที่ต้องปฏิบัติตามขณะออกแบบทางลาด สารบัญ: การหาความชันของทางลาดการออกแบบทางลาดกลางแจ้งการออกแบบทางลาดภายในรูปร่างของทางลาดความกว้างของทางลาดวัสดุที่ใช้สำหรับการก่อสร้างทางลาดราวจับสำหรับทางลาดคำถามที่พบบ่อย การหาความชันของทางลาด ความชันของทางลาดคำนวณเป็นอัตราส่วนของความสูงที่จะเอาชนะ (h) ถึงความยาวของระนาบแนวนอน (d) ดังแสดงในรูปที่ 1 ด้านล่าง ความชันของทางลาดเรียกอีกอย่างว่าความลาดชันหรือความชันของทางลาด และสามารถแสดงเป็นอัตราส่วนหรือเปอร์เซ็นต์ รูปที่ 2: ความชันของทางลาดใน P% ความชันเป็นเปอร์เซ็นต์ = (h/d) x 100 ตัวอย่างเช่น หากระยะทางแนวนอน 'd' = 10 ม. และความสูงของทางลาด h = 1 ม. จากนั้นความชันของทางลาดคือ %. การออกแบบทางลาดกลางแจ้ง ความชันสูงสุดที่มอบให้กับทางลาดกลางแจ้งขึ้นอยู่กับความสูงที่จะเอาชนะ (h) และความยาวแนวนอน (d) ของระนาบ โดยทั่วไป สำหรับทางลาดกลางแจ้งที่มีความสูงน้อยมาก ความชันระหว่าง 10 ถึง 5% เป็นที่น่าพอใจ ซึ่งลดลงเหลือ 8% สำหรับความสูงไม่เกิน 10 ซม. 6% สำหรับความสูงไม่เกิน 100 ซม. และ 5% สำหรับความสูงไม่เกิน 150 ซม. ความชัน 4% ใช้สำหรับทางลาดที่ผู้สูงอายุใช้ รูปที่ 3: ส่วนของทางลาดทั่วไป เมื่อความยาวของทางลาดน้อยกว่า 1.5 ม. ความชันที่กำหนดจะต้องน้อยกว่า 12% ความชันนี้ลดลงเหลือ 10% สำหรับความยาวของทางลาดน้อยกว่า 3 ม. และ 8% สำหรับความยาวน้อยกว่า 9 ม. คำนึงถึงความสูงของทางลาดเสมอขณะกำหนดความชันขั้นสุดท้าย ตัวอย่าง: ออกแบบทางลาดเพื่อเอาชนะความสูง 30 ซม. ข้อมูลที่กำหนด: ความสูงของทางลาด h = 30 ซม. Take, ความชัน = 6%; ความชันของทางลาด (%) = (h/d )x100 6 = (.30/d ) x 100 d = 9.m ดังนั้น ระนาบแนวนอนสำหรับทางลาดนี้คือ 9 .12NS. การออกแบบทางลาดภายใน สำหรับทางลาดภายใน ความลาดชัน 10% ได้รับอนุญาตให้เอาชนะความสูงขนาดเล็กได้ถึง 10 ซม. สำหรับความสูง 75 ซม. ความชันจะลดลงเหลือ 8% และสำหรับความสูง 100ซม. ความชันจะลดลงเหลือ 6% ความลาดชันลดลงเหลือ 5% สำหรับผู้สูงอายุ ความยาวของทางลาดภายในสูงสุด 3 ม. ใช้ความชันน้อยกว่า 10% สำหรับระยะทางระหว่าง 3 ม. ถึง 6 ม. ความชันที่ถ่ายจะน้อยกว่า 8% ความชันต้องน้อยกว่า 6% เมื่อระยะห่างระหว่าง 6 ม. ถึง 9 ม. รูปที่ 4: ทางลาดที่มีการไล่ระดับสีต่างกัน เอื้อเฟื้อภาพ: สถาปนิก Chambersmcmillan รูปร่างของทางลาด ข้อควรพิจารณาในการออกแบบที่สำคัญสำหรับรูปทรงของทางลาดมีดังนี้: ความยาวของทางลาดทำเป็นแนวตรงในกรณีส่วนใหญ่ ทางลาดโค้งทำให้การเคลื่อนตัวของรถเข็นทำได้ยาก ความชันตามขวางของทางลาดต้องไม่เกิน 2% วิธีนี้ช่วยหลีกเลี่ยงการเลื่อนด้านข้าง ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงทิศทางของทางลาด จะมีการจัดเตรียมการลงจอดในแนวนอนที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางต่ำสุด 10 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางนี้ช่วยในการหมุน 150 องศาของรถเข็น ความกว้างของทางลาด โดยทั่วไป แนะนำให้เว้นระยะห่างระหว่างราวจับระหว่าง 120 ถึง 100 ซม. เพื่อให้รถเข็นวีลแชร์สะดวกและสะดวก ผ่านทางลาด สำหรับทางลาดที่ออกแบบให้มีความกว้างมากกว่า ซม.) อาจมีราวจับตรงกลาง พิจารณาพื้นที่การหลบหลีกของผู้ที่ใช้เก้าอี้รถเข็นหรือรถเข็นเด็กเสมอโดยพิจารณาจากความกว้างของทางลาด รูปที่-5: ทางลาดพร้อมวัสดุราวจับที่ใช้สำหรับการก่อสร้างทางลาด ทางลาดสามารถสร้างจากคอนกรีตหรือเหล็กก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นวัสดุฐาน วัสดุตกแต่งของทางลาดจะต้องมีพื้นผิวกันลื่นที่แข็ง พื้นผิวนี้ต้องทำงานอย่างปลอดภัยทั้งในสภาพแห้งและเปียก เพื่อความปลอดภัยที่ดีขึ้น ให้เตรียมทางเท้าสัมผัสที่จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของระนาบแนวนอนของทางลาด นี้จัดทำในสีต่างๆ เพื่อเป็นการเตือนผู้ที่มีความบกพร่องทางสายตา ต้องใช้สิ่งนี้เพื่อเน้นขอบเขตของทางลาด รูปที่ 6: ตัวแสดงเตือนการสัมผัสสำหรับราวจับสำหรับทางลาดสำหรับทางลาด ข้อควรพิจารณาในการออกแบบสำหรับราวจับสำหรับทางลาดมีดังนี้: ราวจับสำหรับทางลาดมีให้อย่างต่อเนื่องโดยไม่หยุดชะงักตามความยาวด้านใดด้านหนึ่ง ราวจับถูกสร้างขึ้นในตำแหน่งคงที่ ราวจับมี ผลิตจากวัสดุผิวเรียบที่ไม่เปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิที่แปรผัน คำถามที่พบบ่อย Ramp คืออะไร? ทางลาดเป็นทางลาดที่ใช้เพื่อให้เข้าถึงระหว่างระดับแนวตั้งสองระดับ ช่วยอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายของผู้ใช้รถเข็น ผู้ที่มีสภาพการเคลื่อนไหว และผู้คนบนจักรยานและยานพาหนะล้ออื่นๆ ความชันสูงสุดของทางลาดกลางแจ้งคือเท่าไร? ความชันสูงสุดที่มอบให้กับทางลาดกลางแจ้งขึ้นอยู่กับความสูงที่จะเอาชนะ (h) และความยาวแนวนอน (d) ของระนาบ โดยทั่วไป สำหรับทางลาดกลางแจ้ง ความชันระหว่าง 10 ถึง 12 5% เป็นที่ต้องการสำหรับความสูงที่น้อยมาก ซึ่งลดลงเหลือ 8% สำหรับความสูงไม่เกิน 10 ซม. 6% สำหรับความสูงไม่เกิน 100 ซม. และ 5% สำหรับความสูงไม่เกิน 150 ซม. ความชัน 4% ใช้สำหรับทางลาดที่ผู้สูงอายุใช้ ความชันสูงสุดของทางลาดในร่มคือเท่าใด สำหรับทางลาดภายใน ความชัน 10% สามารถเอาชนะความสูงขนาดเล็กได้มากถึง 10 ซม. สำหรับความสูง 75 ซม. ความชันจะลดลงเหลือ 8% และสำหรับความสูง 100 ซม. ความชันจะลดลงเหลือ 6% ความลาดชันลดลงเหลือ 5% สำหรับผู้สูงอายุ จะกำหนดความชันของทางลาดได้อย่างไร? ความชันของทางลาดคำนวณเป็นอัตราส่วนของความสูงที่จะเอาชนะ (h) ต่อความยาวของระนาบแนวนอน (d) ความชันของทางลาดเรียกอีกอย่างว่าความลาดชันหรือความชันของทางลาด สามารถแสดงได้ทั้งในอัตราส่วนหรือเปอร์เซ็นต์ ความชันเป็นเปอร์เซ็นต์ = (h/d) x 100 Read More Design Requirement of Staircase Components of Staircase How to Design Spiral Staircase?

  • บ้าน
  • วัสดุตกแต่งภายใน
  • Related Articles

    Back to top button