Công nghệ xây dựng

Các nhà thầu đưa ra lệnh hội đồng ‘không rõ ràng’ để đóng cửa các địa điểm trong năm ngày – Công nghệ mới 2024

Các nhà thầu đưa ra lệnh hội đồng ‘không rõ ràng’ để đóng cửa các địa điểm trong năm ngày
– Cập nhật kiến thức mới nhất năm 2024

Diễn đàn duy nhất dành cho toàn ngành, đa lĩnh vực để tìm kiếm và chia sẻ kiến thức về quy hoạch, thiết kế, kiến trúc, cơ khí, công nghệ thông tin, công nghệ xây dựng và vận hành các tài sản được xây dựng.


Công việc tại các công trường xây dựng ở Westminster đã rơi vào tình trạng hỗn loạn sau khi hội đồng yêu cầu các công ty đóng cửa các địa điểm trong tối đa 5 ngày trong thời gian để tang Nữ hoàng Elizabeth mà không có hướng dẫn rõ ràng. Hướng dẫn được ban hành cho các nhà thầu lớn từ Hội đồng Thành phố Westminster nói rằng…


ĐĂNG KÝ NGAY HÔM NAY