Best Practicesdaily reportelectrical contractorVật tư xây dựng

Cách viết báo cáo hàng ngày cho nhà thầu điện

Một báo cáo hàng ngày về xây dựng là rất quan trọng cho sự thành công của một dự án. Ngoài việc giúp các bên liên quan và những người chơi chính khác hiểu được tình trạng của dự án ở dạng xem nhanh, báo cáo hàng ngày cũng tăng trách nhiệm giải trình của dự án và hợp lý hóa việc giao tiếp trên địa điểm tuyển dụng.

Mặc dù nhiều người coi hợp đồng xây dựng là tài liệu quan trọng nhất (và để khởi động một dự án, đó là), nhưng báo cáo hàng ngày xây dựng giải thích các chi tiết quan trọng của công việc và tiến độ công trường, cùng với việc cung cấp tài liệu quan trọng để giữ cho cả nhà thầu phụ và các bên liên quan luôn cập nhật.

Hãy đọc để biết hướng dẫn đầy đủ về cách viết báo cáo hàng ngày cho các nhà thầu điện.

construction daily report
Ảnh của rawpixel trên Unsplash

Sơ lược về lịch sử xây dựng Báo cáo hàng ngày

Báo cáo hàng ngày từ lâu đã được xem là một công việc tẻ nhạt và tốn thời gian đối với các giám đốc dự án. Tuy nhiên, với khả năng ngày càng cao của phần mềm báo cáo hàng ngày xây dựng di động , báo cáo hàng ngày nhanh hơn và đơn giản hơn bao giờ hết.

Trước khi công nghệ thực hiện báo cáo hàng ngày một cách dễ dàng, các giám đốc sẽ mang theo một cuốn sổ và ghi chú bằng tay về điều kiện, thời tiết, công việc đã thực hiện và các các yếu tố cần thiết cho một báo cáo hàng ngày. Do lỗi của con người, các báo cáo hàng ngày thường có sai sót và báo cáo không rõ ràng.

Giờ đây, có phần mềm báo cáo hàng ngày giúp công việc vốn tẻ nhạt trước đây trở nên đơn giản hơn bao giờ hết. Sử dụng các nền tảng như ứng dụng, giám đốc hiện có thể nhập các mục nhập truyền thống như thời tiết, ngày và giờ, nhưng giờ đây với các khả năng được tăng cường, chẳng hạn như bao gồm ảnh trang web.

Ngoài ra, giám đốc hiện có thể gửi các báo cáo hàng ngày này cho những người cần thiết chỉ bằng một nút bấm. Sử dụng phần mềm báo cáo hàng ngày giúp giảm lượng thông tin bị truyền đạt sai hoặc bị mất do lỗi của con người.

Guided Demo CTA

Tầm quan trọng của Báo cáo hàng ngày đối với Nhà thầu

Các giám đốc nộp báo cáo hàng ngày về cơ bản hoạt động như những nhà sử học cho dự án. Mặc dù các báo cáo hàng ngày có thể tẻ nhạt, nhưng chúng là điều tối quan trọng để thể hiện sự chuyển đổi và tiến độ của dự án từ đầu đến cuối.

Đôi khi có vẻ như các báo cáo hàng ngày chỉ phục vụ lợi ích của các bên liên quan vì đây là phương pháp thường được sử dụng để cập nhật cho họ về dự án. Tuy nhiên, báo cáo hàng ngày cũng rất cần thiết để theo dõi và chịu trách nhiệm về tiến độ thực hiện của một dự án xây dựng.

Báo cáo hàng ngày đôi khi có thể mâu thuẫn với hợp đồng ban đầu. Ai cũng biết rằng các dự án xây dựng thường bị trì hoãn hoặc vượt quá ngân sách, và báo cáo hàng ngày phản ánh điều này.

Báo cáo hàng ngày là một quá trình đòi hỏi nhiều dữ liệu. Các bên liên quan có thể phân tích mọi thông tin trong báo cáo để hiểu rõ hơn về tình trạng của dự án. Người quản lý dự án có thể sử dụng thông tin này để đưa ra các ước tính tốt hơn cho các dự án trong tương lai và giúp mọi người có liên quan hiểu được hiệu suất, tiến độ và năng suất của dự án.

construction daily report
Ảnh của Guilherme Cunha trên Unsplash

Nhà thầu phụ Hưởng lợi từ Báo cáo hàng ngày trong xây dựng

Công việc thường không đơn giản như trong hợp đồng. Sự chậm trễ có thể xảy ra do thời tiết, thiếu nhân công, thiếu nguyên vật liệu, hoặc nhiều rủi ro khác của dự án. Báo cáo hàng ngày là một cách đơn giản để giải thích cho những thay đổi này trong dòng thời gian và các gói hợp đồng khác.

Báo cáo hàng ngày xây dựng có thể ghi lại hiệu suất và trả lời các câu hỏi liên quan đến sự chậm trễ. Họ cũng có thể ghi lại số lượng công nhân đã có mặt trên công trường, công việc họ đã hoàn thành, vật liệu họ sử dụng và hơn thế nữa. Báo cáo hàng ngày có lợi cho cả nhà thầu phụ và bên liên quan.

construction daily report
Photo By Chayantorn Tongmorn trên Shutterstock

Vì báo cáo hàng ngày để lại hồ sơ về tiến độ hàng ngày, đây là một cách dễ dàng để các nhà thầu phụ đảm bảo thanh toán. Báo cáo hàng ngày hỗ trợ các nhà thầu phụ trong việc chứng minh hóa đơn cho GC và các nhà quản lý xây dựng. Ví dụ: nếu nhiều người đã ở trên trang web hơn dự kiến ​​vào một ngày cụ thể, báo cáo hàng ngày có thể giúp các nhà thầu phụ chứng minh điều đó.

Ngoài ra, báo cáo hàng ngày hoạt động như một hướng dẫn về những gì đã được thực hiện trong dự án cho đến nay. Nếu một nhà thầu phụ thường chỉ làm việc trên một phần cụ thể của dự án, thì các báo cáo hàng ngày có thể giúp họ luôn cập nhật về quy trình tổng thể của dự án.

Các báo cáo hàng ngày có thể giúp các nhà thầu phụ làm nổi bật các khu vực mà dự án đang gặp khó khăn hoặc có thể giúp giải thích lý do đằng sau sự chậm trễ. Các nhà thầu phụ có kinh nghiệm thậm chí có thể cung cấp các giải pháp dựa trên báo cáo hàng ngày để giúp đưa dự án đi đúng hướng.

electrical contractors
Ảnh của Kekyalyaynen trên Shutterstock

Báo cáo hàng ngày cho Nhà thầu phụ Điện

Báo cáo thủ công hàng ngày có thể mất hàng giờ trong ngày của nhà thầu phụ điện. Sử dụng phần mềm báo cáo hàng ngày xây dựng cho phép các nhà thầu phụ điện nắm bắt thông tin chi tiết về tiến độ của họ bằng các công cụ hiệu quả như máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh.

Đối với nhà thầu phụ điện, phần mềm báo cáo hàng ngày có thể bao gồm các tính năng như kiểm tra điện bao gồm vật liệu được sử dụng, thiết bị điện được thuê và số giờ làm việc.

Các nhà thầu phụ điện cũng có thể tùy chỉnh các báo cáo hàng ngày của họ cho các nhu cầu cụ thể của họ, chẳng hạn như viết đơn đặt hàng cho thiết bị bảo vệ cá nhân (PPE) mới. Các nhà thầu bên ngoài / đường dây có thể bao gồm các khía cạnh như báo cáo về đường dây phân phối điện, trong khi các thợ điện bên trong có thể báo cáo về tình trạng của hệ thống cáp điện.

Các thợ điện chuyên về hệ thống tòa nhà tích hợp (IBS) sẽ có rất nhiều cách sử dụng cho phần mềm báo cáo hàng ngày xây dựng. Các ví dụ bao gồm báo cáo tình trạng kiểm soát khí hậu, thiết lập mạng không dây và tiến trình của hệ thống an ninh.

construction daily report
Ảnh của michaeljung trên Shutterstock

Cách viết báo cáo hàng ngày xây dựng

Báo cáo hàng ngày và ghi chú hiện trường là một phần thiết yếu của ngày của giám đốc dự án xây dựng. Ngày nay, số lượng tùy chọn phần mềm và ứng dụng di động có nghĩa là có một phần mềm báo cáo hàng ngày hoàn hảo cho mọi doanh nghiệp. Tuy nhiên, có những yếu tố cụ thể cần được thêm vào báo cáo hàng ngày để giúp tối đa hóa khả năng sử dụng của chúng.

Thời gian, Ngày tháng và Thời tiết

Thời gian, ngày tháng và thời tiết là cần thiết để bao gồm trong một báo cáo hàng ngày xây dựng. Ngày và giờ phân biệt báo cáo và sắp xếp từng báo cáo theo thứ tự thời gian. Thời tiết và nhiệt độ có thể giúp giải thích sự chậm trễ hoặc các vấn đề trong quá trình xây dựng. Ví dụ, người lao động không thể hoàn thành một số nhiệm vụ trong điều kiện trời mưa hoặc thời tiết xấu.

Daily Report Weather header

Nhận xét, ghi chú, xuất hiện

Sau đó, giám thị nên hoàn thành các nhận xét, ghi chú , và những lần xuất hiện. Trong phần này, giám thị có thể ghi chú bất cứ điều gì cụ thể về dự án và nhập ghi chú thực địa. Một số phần mềm báo cáo hàng ngày tích hợp tính năng này với các ghi chú hiện trường, giúp giám thị giảm bớt việc phải nhập cùng một thông tin hai lần.

Comments on a Daily report

Phi hành đoàn, Địa điểm làm việc và Công việc đã hoàn thành

Trong khi một số phần mềm báo cáo hàng ngày xây dựng sử dụng vị trí địa lý, những phần mềm khác sử dụng một danh sách chọn sẵn để giúp hợp lý hóa quy trình hàng ngày. Sau khi tổng giám đốc chọn vị trí, họ có thể vào phi hành đoàn và hoàn thành công việc. Điều này cho phép các bên liên quan có được ảnh chụp nhanh về công việc đã hoàn thành vào bất kỳ ngày nào. Báo cáo giờ làm việc của phi hành đoàn cũng là điều cần thiết để đảm bảo mọi người được trả lương chính xác.

Crew hours on daily report

Nhà thầu phụ

Ngoài việc theo dõi giờ làm việc của phi hành đoàn, giám đốc phải theo dõi các nhà thầu phụ trên công trường vào ngày hôm đó và hoàn thành công việc của họ. Nhà thầu phụ đại diện cho công ty của bạn với khách hàng hoặc tổng thầu. Giám thị cũng phải ghi lại thành tích của họ (hoặc thiếu). Giám đốc điều hành từng nhà thầu phụ, số lượng công nhân và bất kỳ ghi chú thích hợp nào cho tổ chức đó.

subcontractor details on a daily report

Theo dõi thiết bị và vật liệu

Các báo cáo hàng ngày cung cấp một cửa sổ vào công trường cho văn phòng. Theo dõi thiết bị được sử dụng và vật liệu được lắp đặt giúp nhóm trong văn phòng hiểu được việc sử dụng để theo dõi năng suất. Ngoài ra, giám đốc có thể lưu ý rằng họ sẽ cần thiết bị tại chỗ trong thời gian bao lâu nữa hoặc họ cần đặt hàng tiếp liệu bổ sung. Vì các báo cáo hàng ngày được chia sẻ với văn phòng trong thời gian thực, điều này giúp họ chủ động liên lạc để thực hiện hành động đối với các hạng mục.

material tracking on iphone

Hình ảnh trang web việc làm

Ảnh quan trọng để chia sẻ làm tài liệu sao lưu trực quan. Chụp ảnh các sự cố đã xảy ra trên công trường, thiệt hại đối với công việc đã làm trước đó hoặc ghi lại công việc đã hoàn thành. Ứng dụng báo cáo hàng ngày trên điện thoại di động lưu trữ ảnh với tài liệu dự án. Giám thị đính kèm ảnh vào báo cáo hàng ngày để cung cấp 360 tài liệu mức độ trong ngày.

picture on daily report

Báo cáo hàng ngày là một phần thiết yếu để giữ cho một dự án xây dựng đi đúng hướng và đảm bảo công nhân chịu trách nhiệm về tiến độ hàng ngày. Trong khi các hợp đồng báo cáo những gì Nên xảy ra với dự án, báo cáo hàng ngày xây dựng cho thấy điều gì thực ra đã xảy ra trên trang web.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Back to top button