construction job costingconstruction management softwareintegrationproject management softwarestandardizationVật tư xây dựng

Chi phí xây dựng và tiêu chuẩn hóa trong xây dựng doanh nghiệp

Tiêu chuẩn hóa lần đầu tiên được sử dụng để nâng cao hiệu quả với việc Henry Ford tạo ra Model T trong 1908. Ford đã có thể giảm thời gian lắp ráp, tăng tổng sản lượng sản xuất và giảm thiểu lỗi làm lại với việc tiên phong đưa ra khái niệm về dây chuyền lắp ráp. Mặc dù nó đã trở thành thông lệ từ lâu trong ngành sản xuất, nhưng tiêu chuẩn hóa trong xây dựng doanh nghiệp cũng đang trở nên phổ biến. Năng suất là yếu tố cần thiết để trở thành một công ty xây dựng thành công và có lợi nhuận, và các công ty doanh nghiệp phần lớn đi trước cuộc chơi về việc triển khai công nghệ di động trên trang web việc làm. Tuy nhiên, chỉ bổ sung công nghệ không phải là giải pháp một cửa để tăng hiệu quả công việc và giảm chi phí xây dựng; cũng cần thiết phải có công nghệ tích hợp liền mạch với các giải pháp khác và giúp tiêu chuẩn hóa toàn bộ quy trình xây dựng.

Tiêu chuẩn hóa trong xây dựng doanh nghiệp có thể giảm cả thời gian và chi phí của một dự án xây dựng, cũng như hỗ trợ trong việc mở rộng quy mô của công ty doanh nghiệp. Việc sử dụng phần mềm ở các khía cạnh khác nhau của công trường có thể trở nên khó hiểu, vì vậy điều cần thiết là phải đảm bảo phần mềm xây dựng tích hợp liền mạch giữa tất cả các “giải pháp điểm”. Với gần 30% của tất cả các công ty xây dựng báo cáo rằng các ứng dụng công nghệ xây dựng mà họ sử dụng không tích hợp, điều quan trọng hơn bao giờ hết là tìm được một phần mềm phù hợp với tất cả các nhu cầu của một công ty xây dựng.

Ảnh của Bannafarsai_Stock trên Shutterstock

Lợi ích của tiêu chuẩn hóa

Có rất nhiều lợi ích khi sử dụng tiêu chuẩn hóa trong xây dựng doanh nghiệp. Vì tiêu chuẩn hóa giúp kiểm soát các quy trình xử lý công việc, nó cũng giúp giảm khả năng mắc lỗi và giúp dễ dàng xác định và sửa lỗi nếu nó mắc phải. Nếu không có tiêu chuẩn hóa, mỗi phần của quá trình xây dựng hoạt động độc lập với nhau và có thể có sự thay đổi đáng kể trong kết quả cuối cùng của một sản phẩm. Việc thiếu tiêu chuẩn hóa có thể dẫn đến thời gian làm việc lâu hơn, cơ hội làm lại cao hơn và tổng lợi nhuận cho công ty ít hơn.

Ảnh của Gorodenkoff trên Shutterstock

Tiêu chuẩn hóa công nghệ

Một quan trọng thúc đẩy tiêu chuẩn hóa trong xây dựng doanh nghiệp là công nghệ. Khi một doanh nghiệp xây dựng phát triển về quy mô, họ trở nên phụ thuộc nhiều hơn vào công nghệ để đảm bảo độ chính xác và năng suất cao trong các dự án của họ. Vì dữ liệu là cốt lõi của điều này, nên bắt buộc kết nối các quy trình và hệ thống thông qua tiêu chuẩn hóa để giảm phương sai. Nếu mỗi nhân viên đang sử dụng hệ thống quản lý dữ liệu được tiêu chuẩn hóa tích hợp hiệu quả, họ có thể cung cấp cho mọi người nguồn cấp dữ liệu trực tiếp thông tin cập nhật giúp đảm bảo dự án đang tiếp tục hoạt động gắn kết và hiệu quả.

Tuy nhiên, điều quan trọng không kém là các công ty xây dựng doanh nghiệp phải tìm ra công nghệ phù hợp với nhu cầu của họ để giúp đơn giản hóa quy trình làm việc và tiêu chuẩn hóa quy trình xây dựng trên diện rộng. Các công ty xây dựng cần công nghệ xây dựng giúp tạo điều kiện giao tiếp, chuẩn hóa quy trình và hợp lý hóa quy trình làm việc trong tất cả các lĩnh vực của công trường. Nếu một nhân viên hoàn thành một dự án hoặc nhiệm vụ trên trang web việc làm, họ cần có thể nhập thông tin đó vào ConTech của họ để thông tin ngay lập tức có sẵn cho các bên liên quan chính khác.

Ảnh của Alis Yimyen trên Shutterstock

Tiêu chuẩn hóa vật liệu

Cùng với công nghệ, việc tiêu chuẩn hóa thiết bị và vật liệu được sử dụng trên công trường có thể làm tăng đáng kể năng suất và hiệu quả. Sử dụng các thành phần tiêu chuẩn hóa như mái và sàn đúc sẵn có thể giảm chi phí, giảm nguy cơ chậm trễ không lường trước và nâng cao hiệu quả tích hợp trên địa điểm làm việc. Các thành phần tiêu chuẩn hóa cũng có thể giúp mang lại cho một công ty xây dựng doanh nghiệp lợi thế cạnh tranh bằng cách đảm bảo mức chất lượng và sự chắc chắn về kết quả của dự án — điều đó giúp đảm bảo khách hàng biết chính xác những gì họ đang nhận được từ một nhà thầu. Ngoài ra, tiêu chuẩn hóa có thể giúp tạo điều kiện thuận lợi cho việc thay đổi và cập nhật sản phẩm hoặc dự án. Vì mỗi phần của câu đố xây dựng đều được tiêu chuẩn hóa, nên việc xác định các lĩnh vực cần cải tiến và đưa ra các sửa đổi dễ dàng hơn nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả, chi phí và mức năng suất của dự án.

Ảnh của Halfpoint trên Shutterstock

Sự kết luận

Sử dụng tiêu chuẩn hóa trong xây dựng doanh nghiệp có thể giúp kiểm soát chi phí gia tăng, hợp lý hóa quy trình xây dựng và cải thiện giao tiếp giữa người lao động trên công trường. Nó giúp đảm bảo giao tiếp nhạy bén và truy cập nhanh vào dữ liệu cần thiết, đồng thời hỗ trợ các nhà quản lý dự án quản lý địa điểm việc làm theo cách minh bạch hơn và dễ dàng truy cập. Ngoài ra, tiêu chuẩn hóa có thể giúp cải thiện lợi tức đầu tư (ROI) của một dự án và làm cho dự án có lợi hơn cho nhà thầu và hiệu quả cho công ty. Ý tưởng về tiêu chuẩn hóa đã có từ lâu, nhưng việc sử dụng tiêu chuẩn hóa trong công nghệ xây dựng đang nhanh chóng trở nên phổ biến vì mang lại nhiều lợi ích như tăng hiệu quả, năng suất và chất lượng của các dự án xây dựng.

Back to top button