Công nghệ xây dựng

Hỗ trợ hóa đơn năng lượng cho các doanh nghiệp được công bố – Công nghệ mới 2024

Hỗ trợ hóa đơn năng lượng cho các doanh nghiệp được công bố
– Cập nhật kiến thức mới nhất năm 2024

Diễn đàn duy nhất dành cho toàn ngành, đa lĩnh vực để tìm kiếm và chia sẻ kiến thức về quy hoạch, thiết kế, kiến trúc, cơ khí, công nghệ thông tin, công nghệ xây dựng và vận hành các tài sản được xây dựng.


Chính phủ Anh đã công bố một gói hỗ trợ cho các doanh nghiệp để bảo vệ họ khỏi giá năng lượng tăng vọt. Bộ Kinh doanh, Năng lượng và Chiến lược Công nghiệp (BEIS) thông báo rằng những người sử dụng năng lượng không phải trong nước, chẳng hạn như các doanh nghiệp, sẽ được giảm giá điện và khí đốt. Các…


ĐĂNG KÝ NGAY HÔM NAY