Công nghệ xây dựng

Thiết kế Cơ khí – Bài viết mới cập nhật năm 2024

Thiết kế Cơ khí
– Cập nhật kiến thức mới nhất năm 2023

Diễn đàn duy nhất dành cho toàn ngành, đa lĩnh vực để tìm kiếm và chia sẻ kiến thức về quy hoạch, thiết kế, kiến trúc, công nghệ xây dựng và vận hành các tài sản được xây dựng.

Thiết kế kỹ thuật cơ khí là một bộ phận trong tổng thể lĩnh vực kỹ thuật cơ khí. Sự ra đời của kỹ thuật cơ khí và sự xâm nhập của thiết bị đã phần lớn xác định lại lối sống của con người. Các thiết bị cơ giới hóa, từ máy kéo và máy xới đất cho đến nhiều loại máy móc công nghiệp, đã tạo ra sự bùng nổ về năng suất nông nghiệp trong những năm đầu thế kỷ 20. Trong quá trình này, điều này đã thúc đẩy một sự chuyển dịch lớn từ đời sống nông thôn ra thành thị, dẫn đến sự phát triển của các thiết bị mới hơn cho nền kinh tế đô thị. Do đó, kỹ thuật cơ khí đã phát triển với tốc độ ngày càng nhanh trong suốt thế kỷ.

Trong kỹ thuật cơ khí, việc phát triển bất kỳ sản phẩm nào đều bao gồm một số bước rộng như được đề cập dưới đây. Thiết kế kỹ thuật cơ khí là một phần không thể thiếu của quá trình này và định hình tính tiện ích của sản phẩm được phát triển ở mức độ lớn.

Bước 1 – Xác định Ý tưởng và Khái niệm

Bước 2 – Xác định các Yêu cầu để hiện thực hóa khái niệm.

Bước 3 – Thu thập thông tin liên quan về các sản phẩm tương tự.

Bước 4 – Giai đoạn Thiết kế.

Bước 5 – Nguyên mẫu.

Bước 6 – Sản xuất.

Giai đoạn thiết kế kỹ thuật cơ khí có lẽ là giai đoạn quan trọng và thách thức nhất. Có hai bước chính để tạo ra một thiết kế đúng nghĩa, như được giải thích bên dưới. Thiết kế là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa khoa học và nghệ thuật, phân tích và tổng hợp.

1. Thiết kế mức vĩ mô (thiết kế khái niệm):

Ở đây các ý tưởng cơ bản và rất cơ bản được đánh giá. Ở giai đoạn này, có nhiều khả năng đạt được mục tiêu hoặc phục vụ một mục đích cụ thể, được đánh giá thông qua các phiên động não và một danh sách các yêu cầu chi tiết nhưng hợp lý. Cần phải hiểu rõ tính khả thi và tính khả thi của nỗ lực tổng thể trong việc tuân thủ mục tiêu của doanh nghiệp. Khi các ý tưởng được đánh giá, một số điều cần được xem xét. Việc kiểm tra rõ ràng tác động đến các mục tiêu về thời gian và chi phí cho từng khái niệm cũng được thực hiện ở giai đoạn này. Trong nhiều trường hợp, đổi mới kỹ thuật là cần thiết để hoàn thành một nhiệm vụ. Đây là những lĩnh vực căng thẳng kỹ thuật hoặc PoP (Bằng chứng về Nguyên tắc).

2. Thiết kế cấp vi mô (thiết kế chính hoặc đặc tính):

Đây là nơi các chi tiết của thiết kế được hoàn thiện và cấu thành. Đây là giai đoạn của thiết kế lõi cứng. Hầu hết các nguồn lực kỹ thuật và tài sản của doanh nghiệp được sử dụng tốt nhất trong giai đoạn này để phần kỹ thuật cơ bản được thực hiện ở dạng tốt nhất. Giai đoạn này xem xét –

· Tuân thủ các yêu cầu.

· Giải quyết các xung đột và các vấn đề

· Xem xét tính khả thi trong sản xuất.

· Đánh giá tiến độ

Giai đoạn này cũng bao gồm tối ưu hóa thiết kế, trong đó mọi bước lặp lại của thiết kế đều được thực hiện để đạt được kết quả tốt nhất.

Một khía cạnh vẫn có ý nghĩa quan trọng trong suốt quá trình thiết kế kỹ thuật cơ khí là ‘Chất lượng’. Điều rất quan trọng là phải thiết lập các quy trình kiểm tra chất lượng của sản phẩm từ góc độ có thể xa lạ nhất với môi trường phát triển sản phẩm tổng thể. Một nỗ lực hoàn toàn không thiên vị và tập trung vào khách hàng để xác định các tiêu chuẩn chất lượng là điều cần thiết trong bất kỳ thiết kế kỹ thuật nào.

Kết thúc
Ngoài các bài viết tin tức, bài báo hàng ngày của SEMTEK, nguồn nội dung cũng bao gồm các bài viết từ các cộng tác viên chuyên gia đầu ngành về chuỗi kiến thức kỹ thuật, công nghệ xây dựng, kiến trúc và kiến thức quản lý, phát triển tổ chức doanh nghiệp,.. được chia sẽ chủ yếu từ nhiều khía cạnh liên quan chuỗi kiến thức này.
Bạn có thể dành thời gian để xem thêm các chuyên mục nội dung chính với các bài viết tư vấn, chia sẻ mới nhất, các tin tức gần đây từ chuyên gia và đối tác của Chúng tôi. Cuối cùng, với các kiến thức chia sẻ của bài viết, hy vọng góp phần nào kiến thức hỗ trợ cho độc giả tốt hơn trong hoạt động nghề nghiệp cá nhân!
* Ý kiến được trình bày trong bài viết này là của tác giả khách mời và không nhất thiết phải là SEMTEK. Nhân viên tác giả, cộng tác viên biên tập sẽ được liệt kê bên cuối bài viết.
Trân trọng,
Các chuyên mục nội dung liên quan

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button