Best Practicesgreen constructionsustainable constructionVật tư xây dựng

Vai trò của cơ sở hạ tầng bền vững trong xây dựng cho năm 2020

Cơ sở hạ tầng bền vững đề cập đến các tòa nhà “xanh” hoặc “thông minh”. Nó bao gồm việc phát triển đường xá, tòa nhà, cơ sở hạ tầng năng lượng và nước với sự xem xét sâu sắc về các khía cạnh kinh tế, xã hội và quan trọng nhất là môi trường. Nó cũng bao gồm một loạt các sáng kiến ​​tập trung đặc biệt vào quản lý năng lượng, nước và đất đai; công nghệ xanh và thông minh, đồng thời sử dụng vật liệu xây dựng bền vững. Các phương pháp tiếp cận cơ sở hạ tầng bền vững dựa trên các mục tiêu phát triển bền vững toàn cầu và trong nước liên quan đến xã hội, tài chính, sức khỏe cộng đồng và phúc lợi, các mối quan tâm chính trị, kinh tế và môi trường.

Vai trò của cơ sở hạ tầng bền vững:

Tạo điều kiện phát triển kinh tế lành mạnh, tạo việc làm, mua hàng hóa và dịch vụ nâng cao chất lượng cuộc sống của công dân

Tăng tác động tích cực hay còn gọi là lợi ích

Giúp bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường quan trọng của chúng ta

Sử dụng tài nguyên có thể tái tạo và tái chế

Giảm tiêu thụ năng lượng và lãng phí

Thúc đẩy sử dụng hiệu quả và hiệu quả hơn các nguồn lực tài chính

VAI TRÒ CỦA CƠ SỞ HẠ TẦNG BỀN VỮNG KHÔNG CHỈ LỢI ÍCH CHO KẾ HOẠCH NHƯNG LỢI NHUẬN CỦA NHÀ ĐẦU TƯ QUÁ.

Construction firm
Ảnh của Sumala Chidchoi trên Shutterstock

Doanh nghiệp xây dựng

Mục tiêu tài chính hàng đầu của các doanh nghiệp là tạo ra lợi nhuận. Điều đó nói lên rằng, đầu tư vào các công nghệ bền vững là một khởi đầu tuyệt vời để tạo ra lợi nhuận. Những nhà xây dựng đầu tư vào công nghệ bền vững hiện đại có thể bù đắp những chi phí đó theo thời gian, dẫn đến giảm chi phí vận hành tòa nhà.

Ngành xây dựng có tác động lớn đến môi trường vì sử dụng nhiều năng lượng. Việc xây dựng đòi hỏi máy móc hạng nặng phụ thuộc nhiều vào nhiên liệu hóa thạch và đôi khi điện năng không hiệu quả có thể dẫn đến việc đốt cháy nhiên liệu hóa thạch sâu hơn trong đường cung cấp năng lượng. Ngành xây dựng chiếm khoảng 36% sử dụng năng lượng trên toàn thế giới và 40% của C 02 khí thải.

Tiêu chuẩn ngành về xây dựng bền vững là một nỗ lực được gọi là LEED . LEED là viết tắt của Leadership in Energy and Environmental Design; nó thúc đẩy các quy tắc và tiêu chuẩn cho các công ty xây dựng tuân theo trong quá trình xây dựng. LEED không phải là một hành động ngay lập tức; nó hoạt động cho ngày hôm nay và trong tương lai. Các công ty xây dựng cần nhận ra rằng xây dựng bền vững đang gia tăng nhu cầu trên toàn thế giới.

Vai trò của Chính phủ

Có những ưu đãi dành cho các công ty lựa chọn xây dựng bền vững. Chính phủ lập pháp và tạo ra các nhiệm vụ yêu cầu các doanh nghiệp phát triển bền vững. Hiện tại, một số tiểu bang ở Hoa Kỳ cung cấp ưu đãi thuế hoặc miễn trừ cho các công ty xây dựng tham gia vào các hoạt động bền vững. Ví dụ, ở Nevada, nếu một công ty sử dụng vật liệu xây dựng bền vững được chứng nhận thông qua LEED, thì việc mua những vật liệu đó có thể được miễn thuế. Một ví dụ khác ở Cincinnati, Ohio, cung cấp miễn thuế tài sản cho các tòa nhà mới xây đáp ứng các thông số kỹ thuật của LEED. Với việc miễn trừ, nó cho phép các công ty xây dựng đầu tư nhiều hơn vào cơ sở hạ tầng bền vững và tạo ra lợi ích ròng cho các bên liên quan, cộng đồng và môi trường bao gồm.

sustainable construction
Ảnh của Lightrain trên Shutterstock

Những lợi ích kinh tế

Giảm sử dụng vật liệu

Cải thiện ngăn ngừa ô nhiễm

Giảm lượng khí thải carbon

Lợi ích tài chính

Giảm chi phí dịch vụ môi trường

Quan hệ lao động và cộng đồng tốt hơn

Cải thiện triển vọng tài trợ cho dự án

Sự gia tăng nhu cầu và kỳ vọng dự án tích hợp bền vững môi trường

Xu hướng xây dựng giúp cơ sở hạ tầng bền vững

Có những xu hướng xây dựng thân thiện với môi trường và có lợi cho các công ty xây dựng để thực hiện trong quá trình kinh doanh của họ. Tiền chế và BIM là hai cách để tham gia vào cơ sở hạ tầng bền vững.

Tiền chế là quá trình chế tạo các tòa nhà, hoặc các bộ phận của tòa nhà, ở một vị trí khác với địa điểm làm việc. Các công ty xây dựng sẽ vận chuyển các đơn vị đã hoàn thành đến địa điểm làm việc và lắp ráp các thành phần chính. So với cách tiếp cận truyền thống, quá trình đúc sẵn thân thiện với môi trường hơn vì các vật liệu phụ được tái chế và tái sử dụng. Trong khi đó, trên một công trường xây dựng truyền thống, các vật liệu phụ được đổ thẳng ra bãi chôn lấp.

BIM
Ảnh của Panchenko Vladimir trên Shutterstock

BIM là viết tắt của Xây dựng mô hình thông tin và nó là một công cụ giúp phát triển ngành xây dựng hiệu quả hơn về mặt kinh tế và môi trường bền vững. BIM là một xu hướng có tác động trong xây dựng vì khả năng giúp các nhà thầu hình dung được dự án xây dựng trong suốt vòng đời của nó. Với công nghệ BIM , nhà thầu phụ có thể hình dung phần dự án của họ và ước tính bao nhiêu một vật liệu cụ thể là cần thiết. Khả năng trực quan hóa với BIM làm giảm lượng lao động, thời gian và vật liệu trên một dự án xây dựng.

Sự kết luận

Khi chính phủ đang hướng tới sự bền vững, tăng trưởng kinh tế từ những lợi ích liên quan đến xây dựng bền vững đang khiến các nhà khoa học lo ngại về biến đổi khí hậu. Điều quan trọng là chính phủ phải thực hiện các bước để khuyến khích những người tham gia vào cơ sở hạ tầng bền vững. Các công ty xây dựng muốn tạo ra lợi nhuận và đâu là cách tốt hơn để tăng lợi nhuận theo cách có trách nhiệm với xã hội và thân thiện với môi trường.

Back to top button